"Ser" du dine kolleger?

Saturday, May 23, 2020


Corona har givet os restriktioner, distance og rene hænder. Men perioden har også sat fokus på vigtigheden af fællesskaber, fysisk tilstedeværelse og betydningen af gode relationer på arbejdspladsen.

Sammen med Running26 lancerede vi Magenta Monday, for at sætte ekstra fokus på de mennesker der er en del af et af livets vigtigste fællesskaber – vores kolleger. De mennesker som i høj grad er med til at forme os og sikre at vi trives.

Men. De gode gerninger, de positive tilkendegivelser og klappet på skulderen bliver alt for ofte degraderet til fordel for opgaver og deadlines med synlige konsekvenser. Udbyttet af små “kollega-lommer” springer desværre ikke i øjnene på samme måde. Men det kan til gengæld mærkes – både når de udebliver og når de får plads.

Tænk dig om. Hvad kan du hurtigstfremkalde? Den eksakte ordlyd af ros som dine kolleger gav dig, eller den følelse du gik hjem med efterfølgende?⠀

Oplevelsen af manglende anerkendelse, manglende følelse af relevans, vigtighed eller tilhørsforhold, er en markant årsag til at mennesker føler sig ensomme, mister meningen med at involvere sig, eller sågar meningen med at eksistere. Derfor er det også ret centralt, at vi husker at anerkende hinanden i det daglige. Fra det lille smil på gaden, et solidt “godmorgen” når du møder på arbejde, til kvitteringen for et godt samarbejde.⠀


Start med at se hinanden

Et godt sted at starte, er den måde vi hilser på hinanden – eller ser.

“Sawubona”. Sådan lyder en afrikansk zuluhilsen, der betyder “Jeg ser dig.” Det er langt fra vores eget “hej” og har en helt anden betydning. Den afrikanskehilsen anerkender modtageren på et dybere niveau og fortæller at der er opnået en gensidig forståelse. Den minder meget om den kendte yoga hilsen “Namaste”, som egentlig betyder at bøje sig. At være i respekt.

I filmen Avatar bruges frasen direkte i en kærlighedsscene mellem et menneske og en genetisk blanding af de indfødte na’vier og menneskene. “I see you” bruges til at fortælle, hvordan der opstår en forståelse mellem parterne og at der er tale om at få øje på de indre værdier, frem for de ydre forskelligheder.


Filosofien “at se” behøver hverken at være fantastisk eller spirituel. Det skal forstås som inspiration til at åbne sindet overfor de mennesker man møder på sin vej. At være nysgerrig på deres tanker og handlinger– og ikke blot anerkende dem med et “hej”. Når vi deler vores frustrationer eller glæde med hinanden, opnår vi en bredere forståelse, der gør det både sjovere og nemmere at gå på arbejde.


Social kapital

En anden grund til at stille skarpt på sine kolleger er, at det kommer dig selv til gode.

Det er i høj grad relationer, der definerer os og gør os til de mennesker vi er. Det gælder alle dem vi møder på vores vej. Familie, venner, arbejdsrelationer og alle de andre omkring os. Befinder vi os i positive miljøer, så smitter det af på vores sind og vores gøren og laden.

Det er derfor at arbejdsmiljø er så vigtigt. For at skabe en bæredygtig virksomhed, er man nødt til at fokusere på, at dem der skal udføre arbejdet er i trivsel. Høj omsætning og stærk likviditet mister sin styrke, hvis ikke den sociale kapital også evalueres og prioriteres.

HK lavede i 2019 en undersøgelse der viste at engagement, venskaber og produktivitet hænger uløseligt sammen i arbejdslivet.

  • 84 procent af de adspurgte mener, at et job ikke er rigtig godt uden rigtig gode kollegaer.
  • 67 procent anfører, at de har mindst en kollega, som de anser for at være en tæt ven.
  • Der er dobbelt så mange medarbejdere med tætte venskaber på jobbet, der glæder sig til at gå på arbejde, end tilfældet er i gruppen uden tætte venner.
  • 41 procent siger, at de har forladt et job, fordi de ikke brød sig om kulturen på stedet.
  • 36 procent er klar til at gå ned i løn, hvisderes arbejdsplads i højere grad ville gå op i godt arbejdsmiljø og en mere engagerende arbejdskultur.

Se dine kolleger - det virker!

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har bragt en interessant analyse, som understreger at det anbefales at sætte fokus på interventioner der styrker den sociale kapital på arbejdspladsen og at disse initiativer skal anskues som værktøjer til at styrke samarbejde, kommunikation, tillid og gensidig forståelse. Det er lige netop dét, vores team i easymove arbejder for hver eneste dag.

For vi har set at det virker!

University of Kansas har undersøgt, hvor lang tid det tager at få en ‘god ven’. Selvom man godt ‘kan sætte pris på venskaber’, så er det svært at sætte tal på. Ikke desto mindre, så har de udregnet at det i gennemsnit tager ca. 200 timer. Så investér tid i “at se” dine kolleger

Namaste … Sawubona … I see you!

Af Camilla Buch, 5. december 2020

Let's get in touch

Interested in knowing more about Easymove?
Book a demo or fill in the contact form, so we can get back to you.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form